Projekt „V jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem II

Popis projektu

Aktuálně

Naděje pro křížek

Jdeme do finále

Náš komunitní projekt byl podpořen z grantového programu České spořitelny „Dokážeme víc“, ve spolupráci s Nadací Via.

Velmi důležitou osobou v projektu je paní Jana Lenhartová z frýdlantské pobočky ČS. Díky její ochotě jsme se mohli o grant ucházet. Přejme si, ať se dílo podaří. My věříme, že spolu „Dokážeme víc!“

Pokud chcete přispět na činnost spolku jakoukoliv částkou, můžete načtením QR kódu v zápatí našich webových stránek nebo převodem na uvedená čísla bankovních účtů. DĚKUJEME!