V rámci našeho projektu se budeme snažit o záchranu křížku u kostela. Přes portál Darujme.cz s názvem akce „Naděje pro křížek“ se můžete zapojit i vy.

Záchrana historického křížku a zvelebení jeho okolí je součástí tohoto projektu. Restaurování kamenné části křížku je již úspěšně dokončeno, nyní zbývá restaurování kovové části. Projekt je určen pro celou vesnici. Odhadujeme zapojení 30 lidí. Pasivních účastníků odhadujeme 50-80. Zájem jsme zjišťovali osobními rozhovory a jednáním s vedením obce a spolků. Nesetkali jsme se ani s jedním negativním názorem.