• Obec Horní Řasnice formou dotace na celoroční činnost
  • Obec Horní Řasnice – pronájem Kaple Panny Marie Sněžné
  • Liberecký kraj formou dotace na opravu drobných kulturních památek
  • NADACE OF – grant
  • CiS systems s.r.o. – sponzorský dar
  • Česká spořitelna, a. s. – grantový program
  • Nadace Via