Domů

Okrašlovací spolek Horní Řasnice – Srbská je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména ochrana a rozvoj historického, kulturního a přírodního dědictví na území obce Horní Řasnice a Srbské.

…na kraji republiky, když mineš pískovnu za Horní Řasnicí a myslíš, že už dál nic není, vyloupne se ti obrázek jak z Menzelových filmů a ty se  kocháš pohledem na tu krásnou zemi, když sjíždíš do údolí, kde kdysi tak rušno bylo a nyní jen pár domků jest. V tom ale tkví ta krása…zvolil jsi jednu z možných cest.

Pokud máte jakékoliv informace či fotografie týkající se historie obou obcí, budeme velmi vděční, když se s námi o ně podělíte.

Aktuálně

Dokázali jsme to!

Dokázali jsme to! Na účtu sbírky Dokážeme Víc : Naděje pro křížek je úžasných 30.153 Kč, které nám Česká spořitelna navýší o 20.000 Kč ! Díky též patří Nadace Via, na jejímž Darujme.cz sbírka probíhala. S radostí a vděčností oznamujeme, že dnes byl navrácen kovový kříž s Kristem na kamenný podstavec. S pomocí hodných lidí …

„Dokážeme víc !“

Projekt „V jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem II

Popis projektu

Aktuálně

Naděje pro křížek

Co nás čeká

Náš komunitní projekt byl podpořen z grantového programu České spořitelny „Dokážeme víc“, ve spolupráci s Nadací Via.

Velmi důležitou osobou v projektu je paní Jana Lenhartová z frýdlantské pobočky ČS. Díky její ochotě jsme se mohli o grant ucházet. Přejme si, ať se dílo podaří. My věříme, že spolu „Dokážeme víc!“

Pokud chcete přispět na činnost spolku jakoukoliv částkou, můžete načtením QR kódu v zápatí našich webových stránek nebo převodem na uvedená čísla bankovních účtů. DĚKUJEME!

Pohádková Řasnička

Pásmo „Pohádková Řasnička“ je určeno dětem, při kterém formou pohádek – hry – zábavy poznávají svou obec. Ukázky z pohádek:

O kohoutkovi a slepičce

Pletené pohádky

O rybáři a jeho ženě

O babičce a dědečkovi