Výsadba před hřbitov. Zatím varianta I. a II.

Obec uklidila pozemek a náš okrašlovací spolek uhradil z grantů a darů restaurování kamenného podstavce křížku. Záchrana vstupuje do poslední fáze – je třeba zrestaurovat jeho kovovou část.