Kaple Panny Marie Sněžné na Srbské byla postavena manžely Josefem a Magdalenou Leglerovými v roce 1863. Brzy po svém vzniku – 1867 – byla přestavěna katolickou obcí a svou konečnou podobu zřejmě získala na počátku 20. století. Po odsunu původních německých obyvatel chátrala až do roku 2004. Od roku 2019 ji má v pronájmu náš Okrašlovací spolek Horní Řasnice-Srbská.


  • objekt je otevřen pouze v rámci konání konkrétních akcí (Noc kostelů, Pouť, setkání velikonoční, vánoční, koncerty, atd.
  • možnost domluvit individuální prohlídku kaple
  • možnost pronájmu kaple k pořádání svatebních či jiných obřadů

kontakt na tel: +420 731 774 401


Náš spolek se snaží kapli ze všech sil udržovat. Vyvinuli jsme aktivitu na odvodnění jejího okolí, jelikož vlivem vlhkosti trpělo zdivo i podlaha kaple. Díky další naší aktivitě byly na náklady obce provedeny i elektro práce, které obnášely zapojení lustru nad lavicemi a montáž svítidel v sakristii.

Kaplička je od roku 2023 zapsána i s křížkem mezi kulturní památky ČR a získala dotaci od Ministerstva kultury ČR na restaurování oltářní Madony s Ježíškem. Restaurátorské práce bude provádět akad. malířka Anna Svobodová v Litoměřicích. Přispět můžete i vy. 🙂


soška Madonky s Ježíškem


🍀💖 Milí přátelé, v roce 2023 jsou v kapličce v Srbské zatím rezervovány terminy: 3.6., 28.7. a 29.7. pro konání nezapomenutelných svatebních obřadů. Tento slavnostní okamžik si svatebčané i jejich hosté budou moci prožít v klidu a beze spěchu, jelikož jim bude dopřán prostor kaple po celý tento pro ně výjimečný den. 🍀💖