Projekt „V jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem II

Náš komunitní projekt byl podpořen z grantového programu České spořitelny „Dokážeme víc“, ve spolupráci s Nadací Via.

Velmi důležitou osobou v projektu je paní Jana Lenhartová z frýdlantské pobočky ČS. Díky její ochotě jsme se mohli o grant ucházet. Přejme si, ať se dílo podaří. My věříme, že spolu „Dokážeme víc!“

Verše F. L. Čelakovského nás přivádějí na hřbitov. Tentokrát ne na Srbskou, ale do Horní Řasnice ke kostelu.
V rámci našeho projektu se budeme snažit přidat něco krásna na toto místo.
Začneme ale již před branou.
Zapojit se mohou všichni občané a přátelé Horní Řasnice formou finančního příspěvku či přiložením rukou ke společnému dílu..

V rámci našeho projektu se budeme snažit o záchranu křížku u kostela. Přes portál Darujme.cz s názvem akce „Naděje pro křížek“ se můžete zapojit i vy.

Pokud chcete přispět na činnost spolku jakoukoliv částkou, můžete načtením QR kódu v zápatí našich webových stránek nebo převodem na uvedená čísla bankovních účtů. DĚKUJEME!