Obnova křížku u obecního úřadu


Našim prvním velkým okrašlovacím úspěchem je obnova křížku u obecního úřadu v Horní Řasnici. Dokázali jsme to společně: pomocí dotace od Libereckého kraje, daru od firmy CiS systems s.r.o v Novém Městě pod Smrkem, dary hodných lidí z benefičních akcí, se spoluúčastí obce. Obec navíc odstranila poničený podstavec, který nám věnovala firma pana Petra Zejkana a vybetonovala druhý. Starosta i pracovníci obce se zapojili při osazování zrestaurovaného křížku. Obec provedla i zakončovací práce. Náš spolek upraví na jaře prostranství naproti křížku. Restaurování se dílnám pana Nikendeye a pana Wagnera moc povedlo a patří jim velký dík. Žehnání proběhlo v rámci Mariánské letní slavnosti arciděkanem Radkem Jurnečkou. O hudební doprovod se postarala zpěvačka Kaya z Jindřichovic s dcerou Sárou. Napekli jsme koláčky, křížek ozdobili a společně se radovali.


Křížek u kostela v Horní Řasnici

Velkou komplikací bylo pro náš spolek zrušení krajských dotací na obnovu drobných památek v krajině v roce 2020. Cesta, jak práci provést, neztratit grant od Nadace OF, se ukázala až na podzim. Přišlo nám líto věnovat se pouze obnově kříže a neproměnit i jeho okolí. Napsali jsme projekt V jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem II. a grant z programu Dokážeme víc jsme od České spořitelny ve spolupráci s Nadací Via získali. Spolupráci nám přislíbila pracovnice frýdlantské pobočky paní Jana Lenhartová. Na podzim 2020 se podařilo zrestaurování kamenného podstavce sochařem Martinem Wagnerem. Díky jeho spolupracovníkům máme opět i překlad německého textu a věnování. Projekt pokračoval na jaře 2021 formou kampaně na „Darujme.cz“, díky čemuž se podařilo získat od občanů a nadto 20 tisícovým příspěvkem České spořitelny celkem přes 50 tis, Kč. Poté bylo možné zrenovovat i kovovou část, a završit dílo srpnovým požehnáním křížku.


Křížek s Beránkem

V roce 2021 jsme získali dotaci od Libereckého kraje, mohli jsme se tedy pustit do obnovy křížku. Společnost VANKOL zrealizovala obnovu kamenné části kříže a umělecký kovář Jan Nikendey a umělecký sochař Martin Wagner se synem Jakubem provedli závěrečné práce na kovové části. Otec Michal žehnal křížek pravoslavným rituálem. Sešli se sousedé, přijela velká rodina paní majitelky Tužové a pana Zejkana. Přátelskou atmosféru zarámovalo krásné – vymodlené počasí. Pohostinnost majitelů a zpěv Natálie Zejkan dovedly slavnost k dokonalosti. Ve vzduchu se vznášela vděčnost a radost. Poděkovat přišel i pan starosta Radek Haloun. Dílo se podařilo díky spolupráci majitelů a spolku a díky pomoci od Libereckého kraje, Nadace OF a Obce Horní Řasnice. Vzniklo krásné místo k odpočinku, k rozjímání. Brzy přibude i lavička. Kdokoli může přinést květiny, zapálit si zde svíčku. Majitelé budou moc rádi, když místo bude žít. A vzpomeňme někdy i na pana Franze Neumanna, který křížek v roce 1865 nechal zhotovit.


Kaple Panny Marie Sněžné

Vešli jsme v jednání s NPÚ Liberec – Mgr. Eliškou Poloprudskou, která vypracovala podklady pro žádost o zapsání kapličky mezi kulturní památky ČR. Obec uznala důležitost tohoto kroku a se zápisem též souhlasila. Spolek pátral po historických listinách, které byly nalezeny v kopuli věže jindřichovického kostela. Byli jsme úspěšní a dnes má spolek k dispozici i překlad těchto listin z německého jazyka. Další zdroje informací objevil náš spolupracovník novinář pan Stanislav Beran v archivech v Rakousku, Německu i v Americe. Potvrzují navzájem fakta v listinách obsažená, proto dnes víme, že kaplička byla postavena manžely Leglerovými v roce 1863 a katolickou komunitou v roce 1867 byla přistavěna vyšší přístavba. Ušetřili jsme tím obci peníze za stavebně historický průzkum. Budeme pracovat na dalších krocích – projektová dokumentace, hledání dotací a grantů na obnovu. Obec požádala SPF o převod pozemků přiléhajících ke kapličce do svého vlastnictví. Snažíme se o získání dotace na restaurování sošky Madonky s Ježíškem. Pokud dotaci získáme, restaurování proběhne v dílně akad. malířky a restaurátorky Anny Svobodové.


Hřbitov na Srbské

Možná bude někomu scházet ta tajemná atmosféra zapomenutého místa…ale my netoužíme po ocenění Nejspustlejší hřbitov v Čechách…Chtěli bychom, aby nebyli zapomenuti lidé, jejichž rody zde po staletí žily. Doufáme ve spolupráci s Obcí Horní Řasnice a TUL v Liberci. Doc. Milan Svoboda odvedl se studenty velký kus práce a my bychom chtěli zúročit výsledky jejich bádání. Všem dnešním brigádníkům děkujeme za pomoc.