Akce pořádané nebo spolupořádané naším spolkem jsou v souladu se stanovami spolku. Patří k nim zejména:

  • společenská setkání pro dospělé – tanečky, plesy
  • společenská setkání pro děti – Mikulášká nadílka, rozloučení s létem
  • dílničky pro děti
  • cvičení pro všechny věkové kategorie
  • setkání s okolními spolky