1. výročí

Je za námi rok práce od neoficiálného začátku – 27. října 2018. Dostáli jsme svému slibu a předali obci 1. lavičku, která bude okrašlovat naši vesničku. Ať je pro Vás symbolem lásky, ohleduplnosti a zájmu o své okolí. Je první věcí, která byla zakoupena pouze z darů hodných lidí. Doufáme, že budete s námi v “ lavičkování “ a okrašlování pokračovat i letech příštích . Velké díky Vám všem, místním i přátelům Horní Řasnice. V Kulturním domě – v restauraci – je pro Vás instalována prezentace naší práce a vystavena lavička. Velké díky Vám všem.

Noc po noci – „Sousedský týden“

Velké poděkování za krásný večer všem, kteří s námi byli, i kteří s námi být chtěli, a okolnosti jim nedovolily. Prošli jsme se dějinami s panem doktorem Milanem Svobodou po historickém hřbitově v Srbské, vyslechli krásné verše Mgr. Šárky Nemešové v nápaditém aranžmá, nechali se unášet krásnými písněmi – příběhy – křehké Kayi a zakončili jsme poutavou přednáškou na téma historického výzkumu hřbitovů na Frýdlantsku. Akcí jsme se zapojili při příležitosti Evropského dne sousedů do „Sousedského týdne“ konaného 20.-26. května. Viz http://sousedskytyden.cz.

Nadace Via při příležitosti Evropského dne sousedů vyhlásila 20.-26. května Sousedským týdnem. Protože naše Noc po Noci se konala 25. května, přihlásili jsme se do této celorepublikové akce, která má napomoci zlepšení vztahů mezi sousedy. Na stránkách nadace naleznete náš oranžový puntík. Snad Vám udělá stejnou radost jako nám.