Domů

Okrašlovací spolek Horní Řasnice – Srbská je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména ochrana a rozvoj historického, kulturního a přírodního dědictví na území obce Horní Řasnice a Srbské.

…na kraji republiky, když mineš pískovnu za Horní Řasnicí a myslíš, že už dál nic není, vyloupne se ti obrázek jak z Menzelových filmů a ty se  kocháš pohledem na tu krásnou zemi, když sjíždíš do údolí, kde kdysi tak rušno bylo a nyní jen pár domků jest. V tom ale tkví ta krása…zvolil jsi jednu z možných cest.

Pokud máte jakékoliv informace či fotografie týkající se historie obou obcí, budeme velmi vděční, když se s námi o ně podělíte.

Pohádková Řasnička

Pásmo „Pohádková Řasnička“ je určeno dětem, při kterém formou pohádek – hry – zábavy poznávají svou obec. Ukázky z pohádek:

O kohoutkovi a slepičce

Pletené pohádky

O rybáři a jeho ženě

O babičce a dědečkovi

Fotogalerie

Žehnání křížku 15.8.2020
Žehnání křížku u OÚ – video
Kulturno III.
Svatba v Kapličce 20.6.2020
Vánoční kaplička 22.12.2019
Mikulášská nadílka 7.12.2019
Slavnostní předání grantů Nadace OF 2019
Mariánská pouť
Návštěva německých obyvatel Srbské vysídlených po r. 1945
Dětský den v Horní Řasnici 8.6.2019
Noc po noci kostelů 25.5.2019
Velikonoční setkání a svěcení křížku 2019
Adventní setkání v kapličce 2018
Mariánská pouť 2019 – video